مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس

نتایج امتحانات کانکور خزانی و متفرقه سال 1397

نتایج امتحانات کانکور خزانی و متفرقه سال 1397   


  نتایج امتحانات سمستر وار خزانی سال 1397 

                                                                                                                                                                                          نتایج امتحانات مرکز

 

   نتایج امتحانات شعبه غربی 

  


 در صورت مواجه شدن به مشکل تخنیکی به شماره های  0745054653 – 0786069619 به تماس شوید